miércoles, 5 de marzo de 2008

Vida ideal


He escrit un relat sobre quin seria per a mi un model de vida ideal (entre tants d'altres).

"Aquesta història comença un dia en què una persona plena d’autoestima i confiança en els recursos que és capaç de desplegar en cada moment present de la seva vida, decideix apartar-se de falses creences i creure més que mai en ella mateixa. És així com cada vegada té més força i inverteix el seu temps lliure fent allò que més li agrada: aprendre i gaudir de la vida. De tal manera, que supera unes proves d'accés a un lloc de treball fix ben remunerat. Aquesta persona se sent tan privilegiada que no para d’agrair un sol segon el fet de poder fer una cosa tan senzilla com portar a terme allò que més li plau durant la seva jornada laboral. A més, com que ha estat treballant fermament la potencialitat del pensament positiu i de la Llei de l’Atracció, ha atret a la seva experiència laboral un equip de treball genial amb qui treballar cada dia és un plaer i amb qui té l'oportunitat de superar diferents reptes, que la nodreixen i la gratifiquen.

Fora de la feina, ella continua sent feliç perquè té la millor parella del món: una persona a qui ella defineix com un àngel i amb qui té una excel·lent afinitat. Ells viuen la seva càlida experiència en una caseta al camp plena de silenci, d’harmonia i en contacte directe amb la natura.

Però és tanta la seva felicitat que, a més, ella s’envolta d’amistats sinceres que se l’aprecien molt i amb qui manté converses molt enriquidores i això li passa perquè l’autenticitat forma part de la seva vida de forma natural. És com si ella tingués un do per fer que la humanitat de les persones surti a l’exterior.
A la nostra amiga tothom sempre l’ajuda i atreu tota la informació que necessita per desenvolupar tots els seus talents i capacitats. Davant d’ella sempre s’estén un camí que li mostra les oportunitats més interessants i ella, l´únic que ha de fer és deixar-se portar. Aquest camí la condueix a sentir-se en benestar i plenament integrada en la seva població. L’organització d’activitats socials i de cooperació en la seva comunitat són habituals en la seva existència plena d’encontres, de sorpreses inesperades i de balls amb la vida tan plena que s’ha creat. A aquest ritme, no és d’estranyar que la nostra amiga aviat traspassi les fronteres més internacionals!. El seu objectiu és clar: viure cada dia amb més il·lusió, entusiasme i alegria que l’anterior i sentir-se més viva que mai!. La intensitat de la vida truca cada dia a la seva porta. "


Digueu-me, quin seria per a vosaltres el model de vida ideal?


He escrito un relato sobre cuál sería para mí un modelo de vida ideal (entre tantos otros).


"Esta historia comienza un día en que una persona llena de autoestima y confianza en los recursos que es capaz de desplegar en cada momento presente de su vida, decide apartarse de falsas creencias y creer más que nunca en sí misma. Es así como cada vez tiene más fuerza e invierte su tiempo libre haciendo lo que más le gusta: aprender y disfrutar de la vida. De tal manera, que supera unas pruebas de acceso a un puesto de trabajo fijo bien remunerado. Esta persona se siendo tan privilegiada que no para de agradecer un solo segundo el hecho de poder hacer algo tan sencillo como llevar a cabo lo que más le place durante su jornada laboral. Además, como ha estado trabajando firmemente la potencialidad del pensamiento positivo y de la Ley de la Atracción, ha atraído a su experiencia laboral un equipo de trabajo genial con quien trabajar cada día es un placer y con quien tiene la oportunidad de superar diferentes retos, que la nutren y la gratifican.

Fuera del trabajo, ella sigue siendo feliz porque tiene la mejor pareja del mundo: una persona a quien ella define como un ángel y con quien tiene una excelente afinidad. Ellos viven su cálida experiencia en una casa de campo llena de silencio, de armonía y en contacto directo con la naturaleza.

Pero es tanta su felicidad que, además, ella se rodea de amistades sinceras que se le aprecian mucho y con quien mantiene conversaciones muy enriquecedoras y eso le pasa porque la autenticidad forma parte de su vida de forma natural. Es como si ella tuviera un don para hacer que la humanidad de las personas salga al exterior.
En nuestra amiga todo el mundo siempre la ayuda y atrae toda la información que necesita para desarrollar todos sus talentos y capacidades. Ante ella siempre se extiende un camino que le muestra las oportunidades más interesantes y ella, lo único que tiene que hacer es dejarse llevar. Este camino le conduce a sentirse en bienestar y plenamente integrada en su población. La organización de actividades sociales y de cooperación en su comunidad son habituales en su existencia llena de encuentros, de sorpresas inesperadas y de bailes con la vida tan llena que se ha creado. A este ritmo, no es de extrañar que nuestra amiga pronto traspase las fronteras más internacionales!. Su objetivo es claro: vivir cada día con más ilusión, entusiasmo y alegría que el anterior y sentirse más viva que nunca!. La intensidad de la vida llama cada día a su puerta. "


Decidme, ¿cuál sería para vosotros el modelo de vida ideal?